ZAPOMOGI
 ZAPOMOGI
 
 
Wysokość zapomogi przyznawanej studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudniej sytuacji materialnej na kwotę:
 
100,00 zł;        150,00 zł;        200,00 zł;        250,00 zł;     300,00 zł;     350,00 zł;     400,00 zł;
 
 
Reklama
 
Uczelniana Rada Samorządu AJD
 
tekst alternatywny
KONTAKT
 
Samorząd Studencki Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Al. Armii Krajowej 13/15 p. 4011

tel i FAX: 34 361-49-18

e-mail: samorzadwmp@ajd.czest.pl

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA

e-mail: wmpwks@gmail.com
Facebook
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=