STYPENDIA

PROGI STYPENDIALNE  2014/2015

SZCZEGÓŁOWE USTALENIE
DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW
OD PAŹDZIERNIKA 2014 r. DO LUTEGO 2015 r.
 
   
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne:
 850,20 zł Netto
 
1)      Stypendium socjalne
 
Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie
Kwota stypendium socjalnego
0,00 zł – 200,00 zł
750,00 zł
201,00 zł – 400,00 zł
700,00 zł
401,00 zł – 500,00 zł
650,00 zł
501,00 zł – 600,00 zł
550,00 zł
601,00 zł – 700,00 zł
500,00 zł
701,00 zł – 850,20 zł
450,00 zł
 
2)      Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studenckim – dot. studentów studiów stacjonarnych)
 
Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie
Kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
0,00 zł – 200,00 zł
800,00 zł
201,00 zł – 400,00 zł
750,00 zł
401,00 zł – 500,00 zł
700,00 zł
501,00 zł – 600,00 zł
600,00 zł
601,00 zł – 700,00 zł
550,00 zł
701,00 zł – 850,20 zł
500,00 zł
 
 
     II.            STYPENDIUM SOCJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (tytuł niepełnosprawności potwierdzony orzeczeniem właściwego organu) w zależności od stopnia niepełnosprawności wynosi
1.      Znaczny stopień niepełnosprawności                                    550,00 zł
2.      Umiarkowany stopień niepełnosprawności                           450,00 zł
3.      Lekki stopień niepełnosprawności                                        350,00 zł

  III.            ZAPOMOGI
 
Wysokość zapomogi przyznawanej studentów, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudniej sytuacji materialnej na kwotę:
 
100,00 zł;        150,00 zł;        200,00 zł;        250,00 zł;     300,00 zł;     350,00 zł;      400,00 zł
 
 
  IV.            STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
 
Stypendium rektora dla najlepszych studentów w kategorii:
 
1)      Stypendium za średnia ocen
 
Punkty (średnia)
Kwota stypendium
20 – 40 (4,20 – 4,40)
500,00 zł
41 – 55 (4,41 – 4,55)
520,00 zł
56 – 70 (4,56 – 4,70)
570,00 zł
71 – 85 (4,71 – 4,85)
670,00 zł
86 – 100 (4,86 – 5,00)
770,00 zł
 
2)      Stypendium za osiągnięcia naukowe i artystyczne

Punkty
Kwota stypendium
40 - 60
500,00 zł
61 - 80
650,00 zł
81 - 100
770,00 zł
 
 
3)      Stypendium za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
 
Kategoria
Punkty
Kwota stypendium
A
100
770,00 zł
 
80
670,00 zł
B
80
570,00 zł
 
60
520,00 zł
C
60
500,00 zł
 
40
450,00 zł
 
 
1.      Świadczenia z tytułu pomocy materialnej dla studentów wypłacane są od października 2013 r. do lutego 2014 r.
2.      Stypendium za październik wypłacane jest w październik razem ze stypendium za listopad.
3.      W przypadku zmian wysokości świadczeń pomocy materialnej, stypendium za marzec wypłacane jest w kwietniu razem ze stypendium za kwiecień.

Wszystkie informacje dotyczące Wydziałowej Komisji Stypendialnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego znajdują się w czerwonych zakładkach po lewej stronie.

Reklama
 
Uczelniana Rada Samorządu AJD
 
tekst alternatywny
KONTAKT
 
Samorząd Studencki Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Al. Armii Krajowej 13/15 p. 4011

tel i FAX: 34 361-49-18

e-mail: samorzadwmp@ajd.czest.pl

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA

e-mail: wmpwks@gmail.com
Facebook
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=