Komisja Stypendialna 2014_2015
Wnioski 2015/2016


Wydziałowa Komisja Stypendialna
 
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów [POBIERZ]  

Wykaz dokumentów określających sytuację materialną studenta
składanych wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium socjalnego [POBIERZ]
  

Wnioski 2015/2016

Składając wniosek o stypendium socjalne, jego nierozłącznym elementem jest oświadczenie link poniżej: 

Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym-kierunku studiów POBIERZ


Wniosek o stypendium socjalne
POBIERZ

Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów 
POBIERZ

Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów (dotyczy absolwentów innych uczelni) 
POBIERZ

Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 
POBIERZ

Wniosek o stypendium przyznanie miejsca w domu studenckim 
POBIERZ

Wniosek o zapomogę 
POBIERZ

Wniosek o przydział miejsca w hotelu Akademickiego Centrum Sportowego AJD
POBIERZ 
 
Skład Komisji Stypendialnej 
   Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na rok akademicki 2015/2016
 
 
Przewodnicząca WKS WMP:
 
 Anna Jaguś
Ochrona Środowiska III
E-mail: wmpwks@gmail.com


Z-ca Przewodniczącej WKS WMP:

Izabela Zeler
Biotechnologia

Sekretarz WKS WMP:

Jakub Miśtal
Ochrona Środowiska III

Członkowie:

mgr Marzena Rydz-Więczak
pracownik Dziekanatu

Agnieszka Hofman
Ochrona Środowiska III


Paulina Niepsuj
Ochrona Środowiska III

Patrycja Czaja
Chemia II 
Reklama
 
Uczelniana Rada Samorządu AJD
 
tekst alternatywny
KONTAKT
 
Samorząd Studencki Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Al. Armii Krajowej 13/15 p. 4011

tel i FAX: 34 361-49-18

e-mail: samorzadwmp@ajd.czest.pl

WYDZIAŁOWA KOMISJA STYPENDIALNA

e-mail: wmpwks@gmail.com
Facebook
 
 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=